Werona – wjazdówki dla autokarów

Werona - wjazdówki autobusy

Na całym terytorium miasta Werona obowiązuje strefa ograniczonego ruchu dla autobusów turystycznych. Każdy autobus turystyczny wjeżdżający do Werony musi posiadać płatną wjazdówkę – pozwolenie na ograniczone poruszanie się po mieście i postój na parkingu miejskim.

Zakup online wjazdówki jest jak najbardziej zalecany w wysokim sezonie turystycznym ze względu na ograniczoną ilość wydawanych pozwoleń dziennie .

W mieście Werona, autobusom turystycznym zabronione jest poruszanie się po wszystkich drogach obszaru zabudowanego miasta, za wyjątkiem dróg, które zostały wyznaczone jako korytarze dla takich autobusów (mapa).

Serwis zakupu wjazdówek do Werony

NIE WYKUPUJEMY JUŻ TYCH WJAZDÓWEK!

Oferujemy przewoźnikom usługę zakupu online wjazdówek do Werony.

Wnioski o wykupienie online wjazdówki dla autobusu należy przesłać e-mailem na adres dorotea.roma@gmail.com 

We wniosku należy podać następujące dane:
– dane teleadresowe zamawiającego wjazdówkę + numer NIP (lub PESEL)
– numer rejestracyjny autobusu
– ilość miejsc siedzących w autobusie
– data wjazdu do Werony.
Do e-maila należy też dołączyć fotokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Za naszą usługę zakupu wjazdówek do Werony doliczamy 30 euro opłaty manipulacyjnej od każdej zakupionej wjazdówki.

Usługa umożliwia otrzymanie pozwolenia bezpośrednio na skrzynkę mailową zaraz po dokonaniu płatności.

Ceny wjazdówek dla autobusów w Weronie

Ilość miejsc siedzących
w autobusie
WYSOKI SEZON
(kwiecień-październik, grudzień )
NISKI SEZON
(styczeń-marzec, listopad)
do 25 miejsc€ 40€ 40
powyżej 25 miejsc€ 150€ 100
grupy szkolne*€ 0€ 0
grupy niepełnosprawnych**€ 0€ 0

* autobusy turystyczne przewożące grupy szkolne wszystkich rodzajów, poziomów i narodowości, z obowiązkiem umieszczenia na papierze firmowym Instytutu oświadczenia stwierdzającego wyjazd grupy do Werony

** autobusy turystyczne przewożące grupy złożone z osób niepełnosprawnych (nie mniej niż 50% dostępnych miejsc), posiadających odpowiednie zaświadczenie o niepełnosprawności