Rzym – wjazdówki dla autokarów – rodzaje i ceny

Każdy autobus turystyczny wjeżdżający do Rzymu musi zostać zarejestrowany. Rejestracja wjazdu do Rzymu związana jest z wykupieniem pozwolenia na ograniczone poruszanie się po mieście i postój na wyznaczonych do tego parkingach.

POZWOLENIA ZWYCZAJNE (oprócz strefy VATICANO i COLOSSEO)

Pozwolenie A

Uprawnia do:
– prawo do swobodnego poruszania się autokarem w strefie A
– prawo do postoju: krótkiego (SOSTA BREVE), trzygodzinnego (SOSTA ORARIA) i długiego 24h (SOSTA LUNGA) na wyznaczonych do tego przystankach znajdujących się w strefie A (z wyłaczeniem przystanku przy czek poincie AURELIA)

Ceny pozwolenia A:
– autobusy do 8 m długości = 44 €
– autobusy powyżej 8 m długości = 55 €

Pozwolenie B

Uprawnia do:
– prawo swobodnego poruszania się autokarem w strefie A i B
– prawo do postoju: krótkiego (SOSTA BREVE), trzygodzinnego (SOSTA ORARIA) i długiego 24h (SOSTA LUNGA) na wyznaczonych do tego przystankach znajdujących się w strefie A i B
– prawo krótkiego postoju przy hotelu, restauracji, ambasadzie, kościele, itp, znajdujących się w strefie B, w celu wysadzenia/zabrania pasażerów

Ceny pozwolenia B:
– autobusy do 8 m długości = 160 €
– autobusy powyżej 8 m długości = 200 €

Pozwolenie G

Pozwolenie WIELKIE WYDARZENIA (GRANDI EVENTI) wydawane jest z okazji wielkich wydarzeń świeckich i religijnych. Pozwala na swobodne poruszanie się po strefie A oraz postój i parkowanie na wyznaczonych przystankach strefy A

Cena pozwolenia G = 50 € (dla wszystkich autobusów)

POZWOLENIA strefa VATICANO

Wjazd do strefy VATICANO jest możliwy wyłącznie dla autobusów z pozwoleniami: A1-B1-B2-B3-B4 lub z pozwoleniami B51-B52-B53-B54 (wjazdówki do strefy COLOSSEO z możliwością wjazdu do strefy VATICANO).
Ilość tych pozwoleń jest ograniczona: 
A1 – 72 pozwolenia dziennie (32 do 13:30 i 32 od 13:30);
B1 – 190 pozwoleń dziennie (95 do 13:30 i 95 od 13:30);
B2 – 30 pozwolenia dziennie (15 do 13:30 i 15 od 13:30);
B4 – 100 pozwolenia dziennie (50 do 13:30 i 50 od 13:30).

Każde z w/w pozwoleń jest przypisane do konkretnego przystanku długiego postoju (SOSTA LUNGA) oraz do przynajmniej jednego przystanku krótkiego postoju (SOSTA BREVE).

UWAGA!
Pozwolenia A1-B1-B2-B3-B4-B51-B52-B53-B54 poza strefami VATICANO i COLOSSEO mają tę samą ważność jak zwyczajne pozwolenia A-B. To znaczy, że z tymi pozwoleniami można jeździć po Rzymie przez cały dzień, poza strefą VATICANO i strefą COLOSSEO. Jedynie w strefie VATICANO możliwość wjazdu jest ograniczona do pół dnia… MATTINO do 13:30, POMERIGGIO po 13:30.

Pozwolenia B5-B51-B52-B53-B54 – w strefie COLOSSEO wjazd z tymi pozwoleniami jest ograniczony do konkretnych 30 min, które z góry, w momencie wykupowania wjazdówki, trzeba wybrać (raz 30 min. na wysadzenie grupy, drugi raz 30 min. na zabranie grupy).

Pozwolenie A1

Pozwolenie A1 uprawnia do:
– prawo do swobodnego poruszania się autokarem w strefie A przez cały dzień
– prawo do postoju: krótkiego (SOSTA BREVE), trzygodzinnego (SOSTA ORARIA) i długiego 24h (SOSTA LUNGA) na wyznaczonych do tego przystankach znajdujących się w strefie A
– prawo do postoju na parkingu AURELIA przez pół dnia (rano do 13.30 lub po południu od 13.30).

Z parkingu Aurelia można dojechać do Watykanu linią kolejową FR5 (do przystanku Roma SAN PIETRO – 700m od pl. św. Piotra).

Ceny pozwolenia A1:
– autobusy do 8 m długości = 44 €
– autobusy powyżej 8 m długości = 55 €

Pozwolenie B1

Pozwolenie B1 uprawnia do:
– prawo swobodnego poruszania się autokarem w strefie A i B przez cały dzień
– prawo do postoju na parkingu OLIMPICO – TOR DI QUINTO (rano do 13.30 lub po południu od 13.30)
– prawo do wysadzenia/zabrania pasażerów na przystankach SOSTA BREVE: Piazza dei Tribunali, Viale Vaticano, Viale Giulio Cesare, Via Bastioni di Michelangelo (tu tylko na wysadzenie grupy)
– prawo do postoju: krótkiego (SOSTA BREVE), trzygodzinnego (SOSTA ORARIA) i długiego (SOSTA LUNGA) na wyznaczonych do tego przystankach znajdujących się w strefie A i B, za wyjątkiem parkingu AURELIA oraz przystanków w okolicy Watykanu, które nie zostały przypisane temu pozwoleniu
– prawo krótkiego postoju przy hotelu, restauracji, ambasadzie, kościele, itp, znajdujących się w strefie A-B, w celu wysadzenia/zabrania pasażerów.

Ceny pozwolenia B1:
– autobusy do 8 m długości = 160 €
– autobusy powyżej 8 m długości = 200 €

Pozwolenie B2

Pozwolenie B2 uprawnia do:
– prawo do postoju na parkingu M.L. King (Villa Pamphili) (rano do 13.30 lub po południu od 13.30)
– prawo do wysadzenia/zabrania pasażerów na parkingu Terminal Ganicolo (za dodatkową opłatą 24,00 euro) oraz na przystanku Via Gregorio VII
– prawo swobodnego poruszania się autokarem w strefie A i B przez cały dzień
– prawo do postoju: krótkiego (SOSTA BREVE), trzygodzinnego (SOSTA ORARIA) i długiego 24h (SOSTA LUNGA) na wyznaczonych do tego przystankach znajdujących się w strefie A-B, za wyjątkiem parkingu AURELIA oraz przystanków w okolicy Watykanu, które nie zostały przypisane temu pozwoleniu
– prawo krótkiego postoju przy hotelu, restauracji, ambasadzie, kościele, itp, znajdujących się w strefie A-B, w celu wysadzenia/zabrania pasażerów.

Ceny pozwolenia B2:
– autobusy do 8 m długości = 160 €
– autobusy powyżej 8 m długości = 200 €

Pozwolenie B4

Pozwolenie B4 uprawnia do:
– prawo do postoju oraz do wysadzenia/zabrania pasażerów (rano do 13.30 lub po południu od 13.30) na na parkingu TERMINAL GANICOLO (za dodatkową opłatą).
– prawo do postoju: krótkiego (SOSTA BREVE), trzygodzinnego (SOSTA ORARIA) i długiego 24h (SOSTA LUNGA) na wyznaczonych do tego przystankach znajdujących się w strefie A-B, za wyjątkiem parkingu AURELIA oraz przystanków w okolicy Watykanu, które nie zostały przypisane temu pozwoleniu;
– prawo krótkiego postoju przy hotelu, restauracji, ambasadzie, kościele, itp, znajdujących się w strefie A-B, w celu wysadzenia/zabrania pasażerów.

Ceny pozwolenia B4:
– autobusy do 8 m długości = 128 €
– autobusy powyżej 8 m długości = 160 €

POZWOLENIA STREFA COLOSSEO

Wjazd do strefy COLOSSEO jest możliwy wyłącznie po wykupieniu pozwolenia B5-B51-B52-B53-B54. Ilość tych pozwoleń jest ograniczona:
B5 – 18 pozwoleń co 30 minut
B51 – 190 pozwoleń dziennie (95 do 13:30 i 95 od 13:30)
B52 – 30 pozwolenia dziennie (15 do 13:30 i 15 od 13:30)
B54 – 100 pozwolenia dziennie (50 do 13:30 i 50 od 13:30).

Każde z pozwoleń jest przypisane do jednego przystanku długiego postoju (SOSTA LUNGA) i do przynajmniej jednego przystanku krótkiego postoju (SOSTA BREVE).

W strefie COLOSSEO obowiązkowo trzeba zarezerwować krótki postój na konkretny przystanek i konkretne pół godziny!

Pozwolenia B51-B52-B53-B54 są również ważne na wjazd do strefy VATICANO (pod warunkiem, że w momencie rezerwacji takiego pozwolenia wybierze się również wjazd do strefy VATICANO na konkretny przystanek i konkretną porę dnia).

Każde z pozwoleń strefy COLOSSEO pozwala również na:
– wjazd do strefy A i B oraz prawo do postoju krótkiego (SOSTA BREVE), trzygodzinnego (SOSTA ORARIA) i długiego 24h (SOSTA LUNGA) na wyznaczonych do tego przystankach znajdujących się w strefie A-B
– zatrzymanie się na krótki postój przy hotelu, restauracji, ambasadzie, kościele, itp, znajdujących się w strefie A-B, w celu wysadzenia/zabrania pasażerów.

Pozwolenie B5

Pozwolenie B5 uprawnia do:
– postój max. 3h na przystankach SOSTA ORARIA:
via Terme di Caracalla (po stronie via Antoniniana),
via della Navicellavia,
via Antoniniana

– postój max. 30 min (obowiązek wcześniejszej rezerwacji!):
via Claudia,
via dei Cerchi,
Circo Massimo,
via della Navicella.

Ilość pozwoleń B5 ograniczona jest do 18 pozwoleń co 30 min.
Przyjmuje się możliwość przedłużenia postoju o dalsze30 min w przypadku konieczności dopełnienia manewru wysadzenia/zabrania pasażerów.

Ceny pozwolenia B5:
– autobusy do 8 m długości = 160 €
– autobusy powyżej 8 m długości = 200 €

Pozwolenie B51

Pozwolenie B51 uprawnia do:
– postój max. 3h na przystankach SOSTA ORARIA:
via Terme di Caracalla (po stronie via Antoniniana),
via della Navicellavia,
via Antoniniana

– postój max. 30 min (obowiązek wcześniejszej rezerwacji!):
via Claudia,
via dei Cerchi,
Circo Massimo,
via della Navicella.

– strefa VATICANO, postój na parkingach (rano do 13.30 lub po południu od 13.30):
OLIMPICO – FARNESINA
OLIMPICO – TOR DI QUINTO

– strefa VATICANO, postój SOSTA BREVE max. 15 min :
Piazza dei Tribunali
Viale Vaticano
Viale Giulio Cesare
Via Bastioni di Michelangelo (tu tylko na wysadzenie grupy).

Ceny pozwolenia B51:
– autobusy do 8 m długości = 192 €
– autobusy powyżej 8 m długości = 240 €

Pozwolenie B52

Pozwolenie B52 uprawnia do:
– postój max. 3h na przystankach SOSTA ORARIA:
via Terme di Caracalla (po stronie via Antoniniana),
via della Navicellavia,
via Antoniniana

– postój max. 30 min (obowiązek wcześniejszej rezerwacji!):
via Claudia,
via dei Cerchi,
Circo Massimo,
via della Navicella.

– strefa VATICANO, postój na parkingach (rano do 13.30 lub po południu od 13.30):
Martin Luther King (Villa Pamphili)

– strefa VATICANO, postój SOSTA BREVE max. 15 min :
Terminal Ganicolo (za dodatkową opłatą 24 euro)
Via Gregorio VII

Ceny pozwolenia B52:
– autobusy do 8 m długości = 192 €
– autobusy powyżej 8 m długości = 240 €

Pozwolenie B54

Pozwolenie B54 uprawnia do:
– postój max. 3h na przystankach SOSTA ORARIA:
via Terme di Caracalla (po stronie via Antoniniana),
via della Navicellavia,
via Antoniniana

– postój max. 30 min (obowiązek wcześniejszej rezerwacji!):
via Claudia,
via dei Cerchi,
Circo Massimo,
via della Navicella

– strefa VATICANO, postój na parkingach (rano do 13.30 lub po południu od 13.30):
Terminal Ganicolo (za dodatkową opłatą)

– strefa VATICANO, postój SOSTA BREVE max. 15 min :
Terminal Ganicolo (za dodatkową opłatą 24 euro)

Ceny pozwolenia B53:
– autobusy do 8 m długości = 154 €
– autobusy powyżej 8 m długości = 192 €

Taryfa za przedłużenie postoju

Za przedłużenie postoju na przystankach SOSTA ORARIA (max. 3 godz.) przewidziano dodatkową opłatę 100€/godz.
Nie wolno przedłużać postoju na przystankach SOSTA ORARIA znajdujących się w strefie VATICANO.

Przejazd pasami ruchu zarezerwowanymi dla komunikacji miejskiej (corsie preferenziali)

Autobusy turystyczne z ważnym pozwoleniem na wjazd do Rzymu mogą poruszać się po następujących pasach ruchu zarezerwowanych dla pojazdów komunikacji miejskiej:
– Via Ostiense (pas centralny w obu kierunkach);
– Via Santa Maria in Cosmedin (Bocca della Verità);
– Lungotevere Aventino (lewy pas od placu Bocca della Verità do Piazza dell’Emporio);
– Via dell’Amba Aradam (w kierunku Piazza San Giovanni in Laterano);
– Via Catania;
– Via Gregorio VII (pas centralny w obu kierunkach).

11 komentarzy do “Rzym – wjazdówki dla autokarów – rodzaje i ceny”

   • OK, wystarczy przedstawić te dokumenty na czek-poincie + ewentualnie dodatkowo certyfikat potwierdzający zamontowanie filtru FAP

 1. Parking po hotelem jest prywatny, czy publiczny? Jeśli prywatny (otoczony ogrodzeniem hotelu) to potrzebne jest na sobotę pozwolenie G a na poniedziałek pozw. A lub B w zależności od położenia hotelu (strefa ZTL 1 lub ZTL2). Jeśli jednak parking jest poza ogrodzeniem hotelu, to powinien posiadać również pozwolenie G na niedzielę kanonizacji…

 2. To nieprawda… w obu miastach są czek pointy, gdzie można zakupić pozwolenia na wjazd bez wcześniejszej rezerwacji…

 3. Na naszych stronach są rzetelne informacje na ten temat… proszę je zatem uważnie przeczytać, a szczególnie część o przystankach i parkingach w Rzymie dla autobusów turystycznych

 4. Można uzyskać zwrot jeśli:
  – nie minął jeszcze termin ważności pozwolenia (konkretny dzień, na który zostało wystawione);
  – pozwolenie nie zostało wydrukowane (software zapamiętuje klikniecie na przycisk DRUKUJ na stronie ATAC).

  Niestety, nie ma możliwości odzyskania pieniędzy za wydrukowane lecz niewykorzystane pozwolenie.

 5. Liczy się dzień kalendarzowy od godz.00:01 do 24:00…
  Ulica S. Giovanni della Croce jest w strefie ZTL2, więc przynajmniej na dzień wjazdu i dzień wyjazdu potrzebne są pozwolenia A… w dniach środkowych (pn-wt-śr), jeśli autobus będzie stał na jakimś prywatnym parkingu zamkniętym i nie będzie poruszał się po terenie miasta, pozwolenia nie będą potrzebne… w przeciwnym razie pozwolenia są potrzebne na każdy dzień, w którym autobus będzie poruszał się po drogach miasta…

  • Kolejne moje pytanie to wykupienie wjazdówek przez internet. w sumie cos mi się udało znaleźć na http://www.agenziamobilita.roma.it, ale nie mogę sobie z tym poradzić. Chcemy wykupić wjazdówki ciurkiem, bo wychodzi taniej, ale nie moge tych opcji znaleźć. Poza tym jak mamy mieszkać w A i np tylko z tego korzystać w 1 i ostatnim dniu, a pobyt 3 dni w B razem wziety jest tańszy ( w naszym przypadku czwarty dzień wyjazdu byłoby tylko A), to czy możemy wykupić tylko B. Czy na wykupionym B mozna jeździć pa A? i jak do tego ma się pobyt na pl. sw. Piotra, który byłby 3 dnia?
   Konkret wyglada tak:
   1- przyjazd w niedziele wieczorem do A na nocleg (ale jakby się opłacało i było B, to mozna by zrobic Roma by night i przejechać przez Centrum)
   2- pon zwiedzanie Rzymu Katakumby i centrum koloseum
   3- wtorek uroczystości na placu św. Piotra i po popołuniu dalsze zwiedzanie
   4 – sroda rano wyjazd od Sióstr z Domu Polskiego via S. Giovanni della Croce -ZTL2
   jak to najlepiej zarezerwować? dziekuje ewa

Możliwość komentowania została wyłączona.