Florencja – wjazd autokarów turystycznych

Florencja - wjazd autokarów turystycznych 1

Od 2004 istnieje we Florencji obowiązek rejestracji wjazdów autokarów turystycznych do centrum miasta. Uzyskanie pozwolenia na wjazd i parkowanie na parkingu miejskim podlega opłacie. Wysokość podatku uzależniona jest od klasy EURO silnika, typu grupy, celu podróży oraz ilości dni pobytu autobusu w mieście.

Od sierpnia 2020 roku rejestracja autobusów turystycznych wjeżdżających do Florencji oraz zakup wjazdówek odbywa się wyłącznie online – dwa istniejące wcześniej checkpointy zostały zamknięte „sine diem”.

Rejestracja autobusów wjeżdżających do Florencji

Rejestracja autobusu turystycznego w banku danych miasta (warunek wstępny zakupu wjazdówki) musi zostać dokonana z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem w stosunku do pierwszego dnia wjazdu do Florencji.

W celu rejestracji autobusu należy przesłać fotokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu z zapisanymi wyraźnie danymi:
– marka i model autobusu
– numer rejestracyjny
– właściciel
– numer podwozia
– długość autobusu
– norma silnika Euro (1-6).
Dopiero po rejestracji, która musi być zatwierdzona przez back office miasta, można zakupić online wjazdówkę.

Uwaga! Bardzo ważnym punktem jest zapis w dowodzie rejestracyjnym normy EURO silnika – bez tego zapisu autobus jest kwalifikowany jako EURO 0 i płaci najwyższą taryfę za pozwolenie na wjazd do Florencji.

Oferujemy przewoźnikom usługę rejestracji autobusów turystycznych w banku danych Florencji.

Wnioski o rejestrację autobusu należy przesłać e-mailem na adres dorotea.roma@gmail.com 

Opłata za rejestrację 1 autobusu = 60 euro.

N.B. zarejestrowanie autobusu we florenckiej bazie danych wystarczy na cały cykl życia pojazdu. Ponowna rejestracja jest wymagana jedynie w przypadku zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu.

Zakup wjazdówek

Zakup wjazdówek do Florencji jest możliwy wyłącznie online – checkpointy zostały zamknięte w 2020 roku. Zakupu wjazdówek trzeba dokonać z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
Ze względów fiskalnych, nasze biuro nie oferuje serwisu zakupu wjazdówek we Florencji.

Ceny wjazdówek dla autobusów we Florencji

Jeżeli nie jest możliwe ustalenie klasy środowiskowej EURO silnika autobusu na podstawie dowodu rejestracyjnego, stosuje się maksymalną kwotę przewidzianą w przepisach dotyczących stawek w gminie Florencja.

Wjazdówka G (grupy bez rezerwacji hotelu we Florencji)

Pozwala na:
– wjazd do strefy specjalnej ZTL, ale nie do centrum historycznego
– wysadzenie/zabranie pasażerów w punktach do tego przeznaczonych
– postój na parkingach przeznaczonych dla autobusów turystycznych.

Ceny wjazdówek za dobę (00:00 – 24:00)

Długość autokaruEURO 6EURO 5EURO 4EURO 3-2-1-0 z FAP
powyżej 8 m€ 315€ 350€ 455€ 760
do 8 m€ 235€ 265€ 340€ 570
powyżej 8 m – grp szkolne
(wyłącznie w miesiącach listopad-marzec)
€ 2120€ 250€ 315€ 530
do 8 m – grp szkolne
(wyłącznie w miesiącach listopad-marzec)
€ 165€ 190€ 235€ 400

Wjazdówka H (grupy z rezerwacją hotelu we Florencji)

Pozwala na:
– wjazd do strefy specjalnej ZTL, ale nie do centrum historycznego
– wysadzenie/zabranie pasażerów w punktach do tego przeznaczonych
– wysadzenie/zabranie pasażerów przy hotelach znajdujących się poza strefą ZTL, ale w obrębie terenu miasta.
– postój na parkingach przeznaczonych dla autobusów turystycznych.

Pozwolenie to wydawane jest po przedstawieniu voucheru hotelowego lub rooming list zatwierdzonego przez hotel.

Wjazdówka dla grup nocujących we Florencji ważna jest do godz. 19:00 następnego dnia po przybyciu (lub ostatniego dnia pobytu).

Długość autokaru
EURO 6EURO 5EURO 4EURO 3-2-1-0 z FAP
powyżej 8 m za pierwszy dzień€ 315€ 350€ 455€ 760
powyżej 8 m za każdy następny dzień€ 90€ 100€ 135€ 220
do 8 m za pierwszy dzień€ 235€ 265€ 340€ 570
do 8 m za każdy następny dzień€ 70€ 80€ 100€ 160
SZKOŁY powyżej 8 m za pierwszy dzień€ 220€ 250€ 315€ 530
SZKOŁY powyżej 8 m za każdy następny dzień€ 65€ 75€ 95€ 160
SZKOŁY do 8 m za pierwszy dzień€ 165€ 190€ 235€ 400
SZKOŁY do 8 m za każdy następny dzień€ 50€ 55€ 70€ 120

1 komentarz do “Florencja – wjazd autokarów turystycznych”

Możliwość komentowania została wyłączona.