Rzym – wjazd autokarów EURO-0-1-2-3

Od 01/01/2014 r. autokary z silnikami EURO 0-1-2-3 mają zakaz wjazdu na teren miasta Rzym (w obrębie obwodnicy GRA). Nie można już zarejestrować takich pojazdów w bazie danych ATAC, ani wykupić dla nich pozwoleń na poruszanie się po mieście. Jeśli podróżujecie takim autokarem, to nie wolno wam zjechać z obwodnicy, by np. dojechać do pierwszej stacji metra lub czek-pointu…

Co robić w tej sytuacji?

Najradykalniejsze rozwiązanie, to oczywiście zmienić autokar lub zamontować filtr cząstek stałych FAP (tylko w przypadku silników EURO-3). Mniej kosztowne rozwiązanie polega na wykorzystaniu linii kolejowych, które mają stacje „miejskie” tuż poza obwodnicą Rzymu. W tym przypadku „miejskie” oznacza, że na dojazd do tych stacji obowiązują bilety miejskie lub bilety kolejowe. Jakie to stacje? Spójrzcie na mapę linii szynowych komunikacji miejskiej w Rzymie -> http://www.atac.roma.it/files/doc.asp?r=4

Rozważmy przykład linii ROMA-VITERBO, która od północy wjeżdża do miasta i kończy swój bieg na bardzo centralnej stacji ROMA FLAMINIO (tuż obok stacji metra A FLAMINIO). Wszystkie stacje znajdujące się poza obwodnicą, aż do stacji SACROFANO, są „miejskie” (stacje graniczne zaznaczono na mapce na czerwono), więc by z nich dojechać do Rzymu potrzebuję wykupić bilet miejski BIT za 1,5 euro…
Podobna sytuacja jest z każdą inną zaznaczoną na mapie linią szynową…

🙂

p.s.
Autobusy z silnikami EURO-3 i zamontowanym filtrem cząstek stałych FAP będą mogły wjeżdżać do Rzymu jedynie do końca 2020 r. i za dodatkową opłatą:
– od 31/12/2019 +90% w stosunku do normalnej stawki dziennej;
– od 31/12/2020 +108% w stosunku do normalnej stawki dziennej.

Dodaj komentarz