Piza – wjazdówki dla autokarów

Piza - wjazdówki dla autokarów

Na całym terytorium gminy Piza obowiązuje strefa ograniczonego ruchu dla autobusów turystycznych. Każdy autobus turystyczny wjeżdżający do Pizy musi posiadać płatną wjazdówkę – pozwolenie na ograniczone poruszanie się po mieście i postój na parkingu miejskim.

Zakup online wjazdówki jest jak najbardziej zalecany w wysokim sezonie turystycznym ze względu na ograniczoną ilość wydawanych pozwoleń dziennie oraz priorytet otrzymania miejsca postojowego na parkingu.

W mieście Piza, autobusom turystycznym zabronione jest poruszanie się po wszystkich drogach obszaru zabudowanego miasta, za wyjątkiem drogi określonej jako „korytarz tranzytowy dla autobusów”: trasa Via Aurelia – Via Pietrasantina, prowadząca do parkingu miejskiego przy Via Pietrasantina.

Serwis zakupu wjazdówek do Pizy

Oferujemy przewoźnikom usługę zakupu wjazdówek do Pizy i rezerwacji miejsca na parkingu PIETRASANTINA (parking miejski dla autobusów turystycznych).

Wnioski o wykupienie online wjazdówki dla autobusu należy przesłać e-mailem na adres dorotea.roma@gmail.com 

We wniosku należy podać następujące dane:
– dane teleadresowe zamawiającego wjazdówkę + numer NIP (lub PESEL)
– numer rejestracyjny autobusu
– ilość osób w grupie
– data wjazdu do Pizy.
Do e-maila należy też dołączyć fotokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Za naszą usługę zakupu wjazdówek do Pizy doliczamy 30 euro opłaty manipulacyjnej od każdej zakupionej wjazdówki.

Usługa umożliwia otrzymanie pozwolenia bezpośrednio na skrzynkę mailową zaraz po dokonaniu płatności.

Ceny wjazdówek dla autobusów w Pizie

Długość autobusuWYSOKI SEZON
(od 1 kwietnia do 31 października )
NISKI SEZON
(od 1 listopada do 31 marca)
do 8,5 m€ 133,90€ 89,30
powyżej 8,5 m€ 200€ 134