Rzym – autobusy turystyczne – nowe reguły 2019

Od 1 stycznia 2019 wchodzą w życie nowe normy regulujące wjazd autobusów turystycznych na teren miasta Rzym.

Plan 2019 – główne wątki
– strefa ścisłego centrum historycznego (ZTL Centro Storico) staje się off limits dla autobusów turystycznych, za wyjątkiem grup szkolnych i grup nocujących w dużych hotelach (posiadających co najmniej 40 pokoi) w centrum miasta (pozwolenie tylko na dojazd do hotelu);
– zniesienie abonamentów rocznych i wprowadzenie na ich miejsce karnetów pozwoleń (dotyczy przewoźników, którzy często wjeżdżają do miasta);
– zmiana cen „wjazdówek” jednorazowych;
– ustanowienie strefy specjalnej w okolicach Watykanu na wszystkie dni w roku;
– ustanowienie strefy specjalnej w okolicach Koloseum na wszystkie dni w roku.

Plan 2019 – nowe strefy wjazdu dla autobusów turystycznych

Rozporządzenie ustanawia trzy obszary o ograniczonym ruchu:
A (terytorium wewnątrz obwodnicy GRA),
B (terytorium ZTL VAM),
C (ścisłe centrum historyczne).

Strefa A – znajduje się pomiędzy obwodnicą GRA i granicą strefy B.

Strefa B: znajduje się wewnątrz obecnego Ztl VAM.
W strefie B zostają ustanowione dwie strefy specjalne: COLOSSEO i VATICANO. Wjazd do stref specjalnych wymaga specjalnego pozwolenia.

Strefa C: odpowiada aktualnemu Ztl Centro Storico.
Będzie niedostępna dla autobusów turystycznych za wyjątkiem autobusów transportujących grupy szkolne oraz tych, które dowożą turystów do dużych hoteli (nie więcej niż 30 autobusów dziennie, hotele z co najmniej 40 pokojami).

Plan 2019 – nowe wjazdówki

Szczegóły dotyczące nowego systemu pozwoleń-wjazdówek są zawarte na stronie https://www.wlochy.it/rzym-rodzaje-i-ceny-wjazdowek-dla-autokarow/

Plan 2019 – nowe parkingi i miejsca przystankowe

Szczegóły dotyczące parkingów i miejsc przystankowych dla autobusów turystycznych są zawarte na stronie https://www.wlochy.it/rzym-przystanki-parkingi-autokary/