Rzym – wjazd autokarów EURO-0-1-2-3

Od 01/01/2014 r. autokary z silnikami EURO 0-1-2-3 mają zakaz wjazdu na teren miasta Rzym (w obrębie obwodnicy GRA). Nie można już zarejestrować takich pojazdów w bazie danych ATAC, ani … Dalej…

Wenecja – wjazdówki dla autokarów

Od 2002 roku istnieje w Wenecji strefa ograniczonego ruchu (ZTL) dla autobusów turystycznych udających się do Wenecji historycznej oraz do dzielnic lądowych: Marghera, Mestre i Lido.W 2008 roku podobną strefę … Dalej…

Rzym – przystanki i parkingi dla autokarów

Przystanki krótkiego postoju SOSTA BREVE (max. 15 min) Pozwolenie A – tylko przystanki w strefie A (dawna ZTL2).Pozwolenia B-B1-B2-B3-B4-B5-B51-B52-B53-B54 – przystanki w obu strefach A i B. Ulica Okolica Strefa … Dalej…

Florencja – wjazd autokarów turystycznych

Od 2004 istnieje we Florencji obowiązek rejestracji wjazdów autokarów turystycznych do centrum miasta. Uzyskanie pozwolenia na wjazd i parkowanie na jednym z miejskich parkingów niestrzeżonych podlega opłacie. Wysokość podatku uzależniona … Dalej…